degalu tauptmas

DEGALŲ TAUPYMO BŪDAI

1. Važiuokite vienodu greičiu, neskubėdami, dėl to degalų sunaudojimas sumažės iki 30%.
2. Jeigu automobilyje yra kompiuteris, stebėkite degalų sąnaudas.
3. Važiuokite įjungę aukštesnę pavarą – mažesni variklio sūkiai mažina degalų sunaudojimą, važiavimas greitkeliu pažeminta pavara padidina jas iki 10%.
4. Stabdykite palaipsniui, atleisdami akceleratorių ir palikdami tą pačią pavarą. Taip bus įjungtas variklio degalų atjungimo mechanizmas.
5. Neleiskite varikliui ilgai veikti tuščiąja eiga. Eismo kamščiuose užgesinkite variklį.
6. Važiuodami nuokalne atleiskite greičio pedalą.
7. Priešpriešinis vėjas padidina degalų sąnaudas iki 10%.
8. Stogo laikiklis, slidinėjimo įrangos bagažinė padidina oro pasipriešinimą, padidėja degalų sunaudojimas, tad nuimkite nuo automobilio nereikalingus elementus, nesivežiokite nereikalingų daiktų; kuo didesnė apkrova, tuo daugiau naudojama degalų: papildomas 100 kg svoris didina degalų sąnaudas 10%, tuščia bagažinė ant stogo – 5%, krauta – 40%, puspriekabė – 60%.
9. Patikrinkite, ar visose padangose oro slėgis yra vienodas. Jei slėgis 25% per mažas, pasipriešinimas išauga 10%, o degalų sunaudojimas padidėja 9%.
10. Jeigu automobilyje yra variklio cilindrų šildytuvas, įjunkite jį prieš užvesdami variklį, kad sumažėtų sunaudojamų degalų ir išmetamų dujų kiekis.
11. Važiavimas šaltu varikliu padidina degalų sunaudojimą 20%.
12. Visi elektros prietaisai – galinio lango šildytuvas, rūko žibintai ir kt. – naudoja energiją.
13. Oro kondicionieriaus naudojimas degalų sąnaudas gali padidinti iki 25%, todėl elektros prietaisus naudokite tik tada, kai jų tikrai reikia.
14. Magnetola, įjungta visu garsu, padidina degalų sunaudojimą.
15. Trumpos šviesos didina kuro sąnaudas 5%, o ilgosios 10%.
16. Reguliariai keiskite/valykite oro filtrą. Automobilis su užsikimšusiu oro filtru naudoja 10% daugiau degalų.
17. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į ratų suvedimą, automobilis su nesureguliuotu ratų suvedimu naudoja 10% daugiau degalų.
18. Žemo oktano degalų naudojimas padidina degalų sąnaudas iki 5%.
19. Dėl maitinimo sistemos problemų sunaudojamų degalų kiekis padidėja iki 50%.
20. Neteisingas tarpas tarp žvakės kontaktų arba neįvykusi kibirkštis (trūkčiojimas) didina kuro sąnaudas iki 10%.
21. Pertempti ašių guoliai padidina degalų sąnaudas 15%.
22. Dėl išdilusios sankabos išdilimas degalų automobilis sunaudoja apie 10% daugiau.
23. Mažesnė nei nustatytoji aušinimo skysčio temperatūra (termostato problema) kuro sąnaudas padidina 10%.
24. Stebint degalų sunaudojimą galima naudoti ekonometrą, kuris pagal slėgio retumą įsiurbimo kolektoriuje nustato kuro sąnaudas.

Taupus vairavimas

Kaip galima ilgiau važiuokite pastoviu greičiu, kuo aukštesne pavara, išlaikydami kuo žemesnes variklio apsukas.
Venkite transporto kamščių, kad kuo mažiau reikėtų stabdyti ir akceleruoti.
Norėdami sumažinti greitį (leisdamiesi nuo kalno, artėdami prie šviesoforo), pavaros neišjunkite, tik kaip galima anksčiau nukelkite koją nuo akceleratoriaus pedalo.
Venkite važiuoti greitkeliu didesniu nei 90-100 km/h greičiu.
Reguliariai tikrinkite padangų slėgį.
Oro kondicionierių ir kitus elektrinius prietaisus automobilyje naudokite tik tada, kai jie būtini.
Nesivežiokite automobilyje nebūtinų tuo metu daiktų, nuimkite stogo bagažines ir jų laikiklius.
Išjunkite variklį, jei planuojate stovėti ilgiau nei 2-3 min.

Racionalus vairavimo būdas neatliekant jokių nereikalingų veiksmų, iš anksto prognozuojant galimas situacijas ir planuojant maršrutą – tai pagrindiniai ekologiško vairavimo principai. Vengiant nereikalingo pedalų – akceleratoriaus ir stabdžių – spaudymo ir neigiamų emocijų vairuojama ne tik saugiau, bet ir mandagiau.
Nedaug kas žino, kad važiuojant net ir galingu automobiliu, bet naudojant tam tikrus principus, degalų sąnaudas galima sumažinti iki 20-30% be itin didelių pastangų.